Det dröjde länge innan el blev dragen hit upp till byarna, så många var länge självförsörjande härikring. Vår gård hade ett eget vattenkraftverk, som gårdens folk byggde själva på 30-talet. Det inspirerade andra att också bygga ett eget, och ett av vattenkraftverken som byggdes efter förebild av "vårt" kraftverk går än idag i grannbyn. Det har naturligtvis vårdats och uppdaterats genom åren för att fortfarande vara i bruksskick.


Vårt vattenkraftverk har så sakta förfallit och lämnats åt sitt öde, så nu håller naturen på att återta det. Men resterna ligger fortfarande kvar vid ån som rinner förbi alldeles i närheten, och det är oerhört spännande att vandra runt där och se hur dom gjorde. Traditionen att klara sig själv med allt lever dock fortfarande kvar här i byarna, och det är fascinerande att prata med de äldre här i byn som fortfarande bor kvar i sin uppväxts trakter.

Gammalt tillbaka
TillbakaGarden.htmlshapeimage_4_link_0

Det ligger även ett gammalt sågverk där vid ån. Än idag finns namnet Sågbacken kvar, fast den platsen är numer en festplats med vindskydd, grillplats och en förfallen dansbana. Fast den är en annan historia.

Många av gårdarna häromkring har egna små sågar, för “gårdsbehovet”. Ännu ett utslag av den gamla självhushållningsprincipen, klara sig själv- andan.


Det gamla sågverket vid ån håller också så sakta på att återgå till naturen. Men en del saker har någon tagit rätt på därifrån, uppe på vår loge så har jag hittat gamla sågklingor och skyltar tillhörande den gamla sågen.