Vår Nordiska Ridhäst

 Den nordiska lanthästen har levt och arbetat sida vid sida med människan här i Norden under tusen år och längre ändå. Under en sådan lång tid formas en ras efter de förutsättningar som gällt och de krav människan har ställt på den. Detta har gjort att lanthästen, folkets häst ser olika ut i olika delar av världen och har skiftande egenskaper. Så för att förstå vad som format vår egna lanthästras måste vi veta en del om vår historia. Här har hästarna till stor del fötts upp hemma på gården där man oftast bara hade en eller två hästar. Istället för att växa upp i stora hästflockar har de levt tillsammans med människan och arbetat hela dagarna sida vid sida med oss. Detta har skapat en häst som har en närmare relation med människan än vad många andra raser har. Att man bara har haft en eller två hästar har också inneburit att en och samma häst skulle klara av alla skiftande uppgifter, hela dagen lång, från att arbeta i skogen och på åkern till att kappköra till kyrkan på söndagar och diverse lätta transporter. Detta har gett rasen en relativt unik förmåga att anpassa sig till olika arbeten och att bedöma exakt på grammet hur mycket han måste ta i för att klara uppgiften men ändå ha reservkrafter kvar om det skulle behövas. Vår lanthäst har under en lång tid formats till en stark och härdig häst som är väl anpassad till vårt klimat. Dess extraordinära intelligens och starka vilja är omvittnad av de som hållit på med rasen eller kommit i kontakt med den. Många är berättelserna om hästar som varit ovanligt kloka och många gånger räddat människoliv.
 Om vi ska studera vår historia och kultur så måste vi tänka på vilka som skrivit den. De som behärskade skrivkonsten var överklassen, adeln, som hade helt andra intressen vad beträffar hästar än vad folket hade. De ville ha hästar som liknade de från kontinenten. Under 1600-talet förbjöd den svenska kungen hingstar av lanthästras över 2 år i vissa delar av landet, då var det den spanska hästen som var idealet och som skulle korsas in i vår svenska ras. Vilken ras som varit idealet har ändrats genom tiderna, men klart är att de styrande inom hästaveln inte har sett något värde i vår egen ras utan hela tiden velat korsa in annat blod. Denna inställning till vår egen lanthäst verkar sorgligt nog fortfarande dominera, de ses som mindre "fina" än utländska raser. En förändring av detta har nu börjat märkas, och förhoppningsvis får folk upp ögonen mer och mer för vilka fantastiska hästar de är.
Kallblodstravaren, nordsvenska brukshästen och dölehästen är de rester som finns kvar idag av vår lanthäst. Gotlandsrussen är också en ättling till vår svenska lanthästras. En korsningshysteri i slutet på 1800-talet utrotade nästan hela den svenska lantrasen. Här uppe i norr och i Norge klarade sig en liten del av rasen, men än idag lever de under hot om utrotning pga. allt för låga födelsetal.
 Dessa hästar, som vi också kallar för våra Nordiska Ridhästar har de egenskaper som formats av och med oss här i Norden – den nära relationen till människan, samarbetsvilja, uthållighet, en otrolig arbetsvilja och energi. Förmågan att bedöma exakt hur mycket han ska ta i och att kunna variera muskeltonusen är en värdefull tillgång när vi vill rida på hästen. Då måste han kunna använda bara precis så mycket skjutkraft som ryttaren efterfrågar och kunna variera sin muskeltonus från ett ögonblick till ett annat. Den Nordiska Ridhästen har verklig talang för den högre skolan, dvs. ridning med en mycket hög grad av samling. Denna ridning lämpar sig väl för dessa hästar också för att den inte bara jobbar med hästens fysiska kropp utan även med dess psykiska utveckling, vilket passar dessa intelligenta hästar utmärkt.Kloka och vackra

Om du vill läsa mer om dessa underbara hästar, rekommenderas varmt boken ”Vår kallblodstravare – från Lanthäst till Folkets häst” av Hans-Erik Uhlin. -
www.ulleriks.se

Du kan även gå in på:

www.nordisktkallblod.se
www.kallblodsangel.se
www.nordiskridhast.se
Ewa-Kristina Petterssons hemsida: www.classicalstyle.se
Kallblodstravarföreningens hemsida: www.sleipner.org
Föreningen Nordsvenska Hästen: www.nordsvensken.orghttp://www.ulleriks.se/http://www.nordisktkallblod.sehttp://www.kallblodsangel.sehttp://www.nordiskridhast.se/http://www.classicalstyle.se/http://www.sleipner.org/http://www.nordsvensken.org/shapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6
TillbakaValkommen.htmlshapeimage_6_link_0